Co może spowodować zakłócenia WiFi?

– Odległość pomiędzy urządzeniem a routerem

– Obecność innych sieci bezprzewodowych w okolicy (np. routery sąsiadów).

– Interferencja źródeł emitujących fale radiowe o podobnej częstotliwości (np. urządzenia korzystające z Bluetooth, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe).

– Występowanie między routerem, a urządzeniem odbiorczym licznych przeszkód fizycznych – ściany, drzwi, okna, szafki, itp.

W celu poprawy jakości połączenia bezprzewodowego zalecamy:
– Odsuń router od innych urządzeń elektronicznych i ustaw go w widocznym miejscu tak, aby nie był zasłaniany przez inne obiekty.

– Zbliż swoje urządzenia korzystające z sieci Wi-Fi do routera.

– Zweryfikuj najlepszy kanał transmisji danych w sieci bezprzewodowej. Kanał nadawania sieci bezprzewodowej możesz zmienić poprzez panel administracyjny routera.

– Wykorzystaj pasmo 5 GHz w przypadku, gdy urządzenie mają taką możliwość i router obsługuje sieć Wi-Fi w paśmie 5 GHz.