Ile urządzeń mogę podłączyć jednocześnie do sieci?

Jeżeli posiadasz własne urządzenie, to maksymalna liczba podłączonych urządzeń jest zdefiniowana przez producenta sprzętu nawet do kilkunastu urządzeń bezprzewodowych. Zazwyczaj jednak są to maksymalnie 4 urządzenia poprzez połączenie przewodowe. W przypadku braku routera, limit podłączonych jednocześnie urządzeń wynosi 1.