Dokumenty do pobrania

b3lineicon|b3icon-book-law||Book Law

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę instalNET

b3lineicon|b3icon-plug||Plug

Instrukcja postępowania ze sprzętem w przypadku wyładowań atmosferycznych i przepięć sieciowych.

b3lineicon|b3icon-user-slider||User Slider

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych abonentów.

b3lineicon|b3icon-envelope-send||Envelope Send

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczą i e-BOK.

b3lineicon|b3icon-price-cut||Price Cut

Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem.

b3lineicon|b3icon-user-switch||User Switch

Formularz zmiany danych osobowych