Dokumenty do pobrania

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę instalNET

Instrukcja postępowania ze sprzętem w przypadku wyładowań atmosferycznych i przepięć sieciowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych abonentów.

Parametry przepustowości dostępu do internetu

Układ programów Cyfrowej Telewizji - Pakiet Podstawowy

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczą i e-BOK.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem.

Formularz zmiany danych osobowych

Wskaźnik jakości usług

Cenniki usług

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telefonii stacjonarnej

Cennik usług FlyMobile DATA

Cennik telefonicznych połączeń krajowych

Cennik modemów i routerów dla usługi Fly Mobile

Cennik usług telewizyjnych

Cennik usług telefonii mobilnej

Cennik telefonicznych połączeń międzynarodowych

Dane techniczne oferowanych modemów i routerów dla usługi Fly Mobile

Poradniki UKE

Jak być zapomnianym w internecie

Phishing - Kradzież informacji

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni

Niezgodne z prawem wykorzystanie usług

Skimming - Bezpieczna bankowość elektroniczna

Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci internetowej