Oświadczenie o dostępności

Serwis www.instalnet.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis www.instalnet.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności.

Kompatybilność

Serwis jest wyposażony w system czytający treść UserWay.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • zmiana wielkości kursora
  • zmiana odległości między literami
  • zmiana czcionki na łatwiejsze w czytaniu
  • nawigacja klawiaturą
  • czytanie strony